StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningNytt konstverk lyfter vattnets betydelse i Salas historia
Nyhet

Nytt konstverk lyfter vattnets betydelse i Salas historia

Publicerad 2016-09-16
Uppdaterad 2018-04-06 15:14
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Nyligen invigdes konstverket "Vara vatten" i Sala stadspark. Verket är en del av den ansiktslyftning som stadsparken fått under 2016 med ny entré, nybyggd kafébyggnad och nyanlagd parkering i direkt anslutning till parkområdet.
Bild på konstverket Vara vatten av konstnären Catrin Andersson
Vara vatten av konstnären Catrin Andersson.

 

Bild på konstverket Vara vatten
Betraktaren kan stiga in i verket och lyssna till vattenljud inspelade i Sala.

 

 

”Vara vatten” är skapat av konstnären Catrin Andersson som inspirerats av vattnets resa och påverkan på Salatrakten och framför allt vattnets betydelse för stadsparkens tillkomst. Hela parken präglas i grunden av gruvans tidigare verksamhet och det vattensystem som användes för gruvhantering, vattenkraft och transporter.  

Ytorna på verket är gjort av säkerhetsglas och hela skapelsen har formen av en hexagon. Det finns en alldeles speciell tanke bakom det.
- Vatten är ett nätverk av vätebundna molekyler. Det kan bildas många olika strukturer av detta nätverk. En är hexagonen som består av sex olika vattenmolekyler. Just denna struktur lär vara osedvanligt hälsosam. Ett vatten med en hexagonstruktur får kvaliteter som vanligt vatten inte har, berättar Catrin Andersson.

I verket finns också en ljudinstallation som bygger på ljudupptagningar från platser runt om i Salatrakten. Även ljudinspelningarna blir en berättelse om vattnets väg från Olov Jons damm, Silvköparen och Långforsen till Mellandammen och Ekeby dammar. I ljudinstallationen finns även upptagningar från Christinasjön i Sala silvergruva.

Väggarna av spegelglas omger en bänk i mitten varifrån ljud och ljus kommer. I och med den inramande formen stannar ljudet kvar inuti skulpturen och skapar ett skyddande hölje runt den som befinner sig där inne.

I och med skulpturens glasväggar skapas en lekfullhet och verket kan uppfattas olika beroende på ljus, väder och rörelser runt omkring.

Verket har finansierats med medel från Jöns och Alfvida Åkermans fond.