Servicemeddelande

Badvattenkvalitet - mätresultat

Publicerad 2016-07-25
Uppdaterad 2020-01-17 14:54
Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

I Sala kommun ansvarar miljöenheten för tillsyn och provtagning på de stora baden var fjortonde dag och de mindre var fjärde vecka. Detta sker under badsäsongen som oftast sträcker sig från juni till augusti.