Sammanträde
Publicerad 2021-12-13
Uppdaterad 2022-01-26 15:38
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) sammanträder en gång per månad. Sammanträdet stängt för allmänheten.