StartKommun och politikPolitiska sammanträdenVård- och omsorgsnämndens sammanträdenVård- och omsorgsnämnden 2021-03-15 (OBS! ändrad dag och tid)
Sammanträde

Vård- och omsorgsnämnden 2021-03-15 (OBS! ändrad dag och tid)

Publicerad 2021-01-05
Uppdaterad 2021-03-22 13:16
Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården och har därvid ansvaret för Individ- och familjeomsorg, samordning av alkohol- och drogfrågor, äldreomsorg, jämte kommunal hälso- och sjukvård samt hemsjukvård och stöd och service enligt LSS till vissa personer med funktionsnedsättning. Nämnden har sju ledamöter. Sammanträdet är öppet för allmänheten.