Sammanträde
Publicerad 2020-11-16
Uppdaterad 2020-11-18 08:36
Kultur- och fritidsnämnden sammanträder en gång per månad. Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.