Sammanträde

Kommunstyrelsens arbetsgivardelegation 2020-12-08

Publicerad 2020-05-05
Uppdaterad 2020-12-17 11:14
Kommunstyrelsens arbetsgivardelegationen är kommunstyrelsens organ för personalpolitiska frågor och sammanträder en gång per månad. Dessa möten är inte öppna för allmänheten.

Kallelse och protokoll