StartKommunstyrelsens arbetsgivardelegations sammanträdenKommunstyrelsens arbetsgivardelegation 2020-08-19
Sammanträde

Kommunstyrelsens arbetsgivardelegation 2020-08-19

Publicerad 2020-05-05
Uppdaterad 2020-09-01 13:14
Kommunstyrelsens arbetsgivardelegationen är kommunstyrelsens organ för personalpolitiska frågor och sammanträder en gång per månad. Dessa möten är inte öppna för allmänheten.

Kallelse och protokoll