StartKommunstyrelsens arbetsgivardelegations sammanträdenKommunstyrelsens arbetsgivardelegation 2020-06-23
Sammanträde

Kommunstyrelsens arbetsgivardelegation 2020-06-23

Publicerad 2020-05-05
Uppdaterad 2020-06-24 06:45
Kommunstyrelsens arbetsgivardelegationen är kommunstyrelsens organ för personalpolitiska frågor och sammanträder en gång per månad. Dessa möten är inte öppna för allmänheten.

Kallelse och protokoll