Sammanträde

Kommunstyrelsen 2020-01-08

Publicerad 2019-12-13
Uppdaterad 2020-01-14 08:40
Sala kommun, Stab
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.