Sammanträde

Vård- och omsorgsnämnden 2019-02-19

Publicerad 2019-01-22
Uppdaterad 2019-04-09 11:13
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för myndighetsutövning och ärenden inom det sociala området. Nämnden har sju ledamöter. Sammanträdet är öppet för allmänheten

Kallelse och protokoll