Sammanträde

Kommunstyrelsen 2019-05-08

Publicerad 2019-01-18
Uppdaterad 2019-05-13 13:57
Sala kommun, Stab
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.