Sammanträde

Kommunstyrelsen 2018-05-08

Publicerad 2018-03-05
Uppdaterad 2018-06-12 09:23
Sala kommun, Stab
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.