Sammanträde

Vård- och omsorgsnämnd 2018-01-18

Publicerad 2018-01-02
Uppdaterad 2018-01-30 11:03
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för myndighetsutövning och ärenden inom det sociala området. Nämnden har sju ledamöter. Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Kallelse och protokoll