Sammanträde

Vård- och omsorgsnämnd 2017-09-21

Publicerad 2017-09-26
Uppdaterad 2017-09-26 16:07
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för myndighetsutövning och ärenden inom det sociala området. Nämnden har sju ledamöter. Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Kallelse och protokoll