Sammanträde

Vård- och omsorgsnämnd 2015-04-15

Publicerad 2017-07-07
Uppdaterad 2017-07-07 14:16
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för myndighetsutövning och ärenden inom det sociala området. Nämnden har sju ledamöter. Sammanträdet är öppet för allmänheten.