Sammanträde
Publicerad 2017-07-07
Uppdaterad 2019-05-14 15:24
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsnämnden(KFN) sammanträder en gång per månad. Mötena är öppna för allmänheten.