Sammanträde

Kommunstyrelsen 2017-03-02

Publicerad 2017-07-14
Uppdaterad 2017-07-14 08:18
Sala kommun, Stab
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.