Sammanträde

Kommunstyrelsen 2016-09-13

Publicerad 2017-08-31
Uppdaterad 2017-08-31 10:32
Sala kommun, Stab
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.