StartFörskoleklass
Informationstjänst

Förskoleklass

Publicerad 2018-12-21
Uppdaterad 2018-12-21 16:30
Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Från höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Skolplikt gäller alltså för barn från höstterminen det år de fyller sex år. Verksamheten omfattar cirka fem timmar per dag och följer skolans terminstider.

Information om förskoleklassen skickas hem i början av året till föräldrar vars barn fyller sex år under året. Barn som bor på landsbygden erhåller ett förslag på skolplacering, medan vårdnadshavare till barn i tätorten uppmanas att lämna önskemål om skola, då fler skolor kan vara aktuella. Alla vårdnadshavare har möjlighet att lämna in önskemål om skolplacering oavsett om man bor på landet eller i tätorten. För dem som behöver finns fritidshem i anslutning till förskoleklassverksamheten.

Eventuella önskemål om skolplacering och ansökan till fritidshem ska ha inkommit till Barn och Utbildning senast 31 januari. Skolplacering kommer sedan att göras enligt skolnämndens beslutade prioritetsordning. Beslut om skolplacering skickas till vårdnadshavare under mars månad.

Om ni anser att ert barns skolgång bör utformas på annat sätt, läs mer på sidan Skolstart vid särskilda förhållanden.

Prioritering vid skolplacering

Kommunen är enligt Skollagen skyldig att så långt som möjligt uppfylla vårdnadshavarnas önskemål, så länge som detta inte går ut över ”andra vårdnadshavares berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet”.

Enligt Skolnämndens beslut ska skolplacering ske enligt en särskild prioritetsordning:

Prioritering vid skolplacering (pdf)

Relaterade kategorier