StartValidering
Informationstjänst
Publicerad 2019-04-10
Uppdaterad 2021-05-19 06:46

Värdering av reel kompetens, till exempel erfarenhet från arbetslivet, föreningslivet, hobbys mm. Vid validering värderas de kunskaper du har och du får veta vilka kompletteringar du behöver göra för att få ett betyg från kursen. Idag sker validering företrädesvis inom omvårdnadsprogrammet.

Validering

Om du har kunskaper inom ett yrke men saknar betyg finns möjligheter att validera. I en validering värderas och dokumenteras de kunskaper du skaffat dig i yrkeslivet. Din studietid blir då inte onödigt lång.

Hos oss ansöker du till den utbildning där du vill gå. Blir du antagen till utbildningen gör skolan en bedömning av dina kunskaper. Du behöver kanske läsa vissa kurser eller delar av kurser för att få dina betyg.

Du kan kontakta vuxenutbildningens studievägledare för att diskutera dina framtidsplaner när det gäller studier och yrkesval.