StartVilket stöd finns det?
Informationstjänst

Vilket stöd finns det?

Publicerad 2016-04-28
Uppdaterad 2018-11-19 16:01
Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Beroende på behov så finns det en mängd olika stöd som eleverna kan erbjudas av kommunen. Förutom det som kan göras i skolorna med anpassad undervisning/studiegång och tillgång till specialiststöd så finns det också insatser som kan göras enligt lagen om stöd och service (LSS).

Relaterade tjänster