Informationstjänst
Publicerad 2016-04-28
Uppdaterad 2020-08-05 10:16

Räddningstjänsten i Sala-Heby arbetar aktivt med att utbilda kommunernas invånare i brand och sjukvårdskunskap. Detta sker genom utbildningar, bland annat skräddarsydda utbildningar efter företagets eller organisationens behov.

De utbildar med återkommande regelbundenhet kommunens anställda i brandskydd och sjukvård. Dessutom erbjuds alla elever i årskurserna sex och åtta en brandskyddsutbildning. De utbildar om Heta Arbeten, Hjärt- och Lungräddning, Brandkunskap för alla, Hemsäkerhet, m.m.  

Målet är att minst 10 % av kommunens invånare ska gå Räddningstjänstens utbildningar varje år.

Relaterade kategorier