StartVåld och hot
Informationstjänst
Publicerad 2016-10-12
Uppdaterad 2023-04-05 11:17

Våld används för att få en person att göra något som han/hon inte vill eller för att få någon att avstå från något han/hon vill. Den som utsätts känner sig ofta rädd, kränkt, hotad eller utsatt.

Socialtjänsten ska verka för att de medborgare (vanligtvis kvinnor och barn) i vår kommun som utsätts för våld erhåller skydd och hjälp att komma ifrån denna situation. Hjälp förmedlas på olika sätt i samråd med varje enskild person och vid behov i samarbete med polis, sjukvård och stödgrupp. 

Våld mot barn

Barn som upplever våld i hemmet är brottsoffer och behöver eget stöd. De kan utsättas för våld i familjen på olika sätt. Ibland kan det vara en förälder som slår, ibland ett syskon. Man kan även bli hotad eller vara med om att vuxna eller syskon använder våld mot någon annan i familjen. Allt våld mot barn kan kallas barnmisshandel och det är förbjudet.

Våld kan se olika ut

Psykiskt våld

Att hota, nedvärdera, begränsa, kontrollera och vara överdrivet, isolera, skrämma, utöva ekonomisk utpressning, förstöra egendom eller vara våldsam mot människor och djur.

Fysiskt våld

Att knuffa, hålla fast, skaka om, ge örfil, nypa, bita, ta stryptag, dra i hår, blockera utgång, hindra en person från att äta, sova, eller uppsöka sjukvård.

Sexuellt våld

Att tvinga, övertala eller tjata sig sexuella handlingar.

Materiellt och ekonomiskt våld

Att undanhålla gemensamma tillgångar, ta lån i den andres namn, förstöra egendom m.m.

Ingen ska behöva bli utsatt för våld

Om du blir utsatt för våld eller bevittnar våld i hemmet ska du ta kontakt med någon och tala om din situation. Du är inte ensam, det finns många som kan hjälpa. Ett telefonsamtal kan vara första steget.

Läs mer här, våld i nära relationer

Råd till dig som vill hjälpa

  • Lyssna till personen och visa att du är ett stöd
  • Hjälp personen att förstå att den inte är ansvarig för den andras beteende
  • Ta ställning och uppmuntra till att söka stöd
  • Anmäl till polisen om brott begåtts och till socialtjänsten om barn far illa
  • Ge inte upp, det du gör är betydelsefullt!

Relaterade kategorier