StartFöreningar
Informationstjänst

Föreningar

Publicerad 2017-09-08
Uppdaterad 2018-05-03 14:30
Meddelandet skickas till vardomsorg@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Föreningslivet är ett utmärkt sätt att binda samman det nödvändiga med det roliga - att lära sig med och av varandra samtidigt som man utövar sin hobby.

Behovet av att vara delaktig

Det finns ett behov av kompletterande integrationsinsatser som främjar delaktighet i det nya samhället. Integrationsenheten har nu med hjälp av finansiering från Sala Sparbank startat projektet Integration genom föreningsliv.

Föreningslivet med sin stora varians kan underlätta den nyanländas sociala etablering i Sverige. De nyanländas erfarenhet av föreningslivet kan se varierande ut samtidigt som föreningar kanske inte har en vana att ta emot nyanlända till sin förening. Ett aktivt deltagande och inkludering i föreningslivet kan erbjuda en naturlig och lättsam miljö som möjliggör förutsättningar för ett större nätverk med många nya kontakter, kulturutbyte där sociala koder kan belysas, och en språkstimulans.

Målsättningen

Målet är att båda parter får upp ögonen för varandra och att den nya kontakten även kan hålla i sig på längre sikt.

Föreningar som är intresserade av att möjliggöra en social integrering av nyanlända genom att välkomna nyanlända till sin förening har möjlighet att få finansiering från integrationsenheten. Föreningsstödet kan beviljas till föreningar som - utöver sin verksamhet (idrott, kultur) - kan erbjuda nyanlända ett inkluderande och socialt föreningsliv.