Informationstjänst

Koloniområden och odlingslotter

Publicerad 2019-03-11
Uppdaterad 2019-03-11 11:03
I centrala Sala finns det två föreningsdrivna koloniområden med odlingslotter.

Koloniträdgårdsföreningar i Sala

För kontaktinformation till föreningarna, se vårt föreningsregister: