StartElljus-, motions- och hälsospår
Informationstjänst

Elljus-, motions- och hälsospår

Publicerad 2017-06-01
Uppdaterad 2020-05-20 10:27
I Sala finns många fina motionsspår. Några är elbelysta och fungerar vintertid även som skidspår. Spåren sköts av föreningar med stöd i form av bidrag från kommunen. Hälsospår är ett enkelt sätt att testa din kondition, och finns på flera platser i kommunen.

Sala tätort

Annedal-Mellandammen

5 km varav 3,0 km elljus, vintertid skidspår. Anslutning till spåren vid Mellandammen. Upplysningar: se nedan.
- Lärkan/Mellandammen 1.330 – 2.130 m, elljus, vintertid skidspår. 
Obs! Elljusspåret är belyst till klockan 21.30 alla dagar. Belysningen tänds automatiskt då det börjar skymma.   
Skötselansvarig: IFK Sala. IFK Salas hemsida 

Vid Ökebron finns träningsredskap om du  vill komplettera din löprunda med styrketräning.

Bråsta backe

1.060 m och 2.200 m.
Sala Ok sköter hälsospåret. I övrigt naturspår.

Järndammen

1.200 m samt 5, 6, 10 och 13 km, vintertid skidspår.
Skötselansvarig: Sala OK. Sala Ok:s hemsida

Övriga tätorter

Broddbo

2.000 m, vintertid skidspår. 
Skötselansvarig: Broddbo SK.

Hedåker

1.700 m, elljus, vintertid skidspår. 
Skötselansvarig är Västerfärnebo AIK

Möklinta, Hedbron

1.000 m och 1.500 m, elljus, vintertid skidspår. Även Skidbacke.
Skötselansvarig: Föreningen Möklinta Äventyrsbacke & Elljusspår

Ransta

2.500 m, elljus, vintertid skidspår. 
Skötselansvarig: Ransta IK

Salbohed

1.500 m, elljus, vintertid skidspår. En mindre skidbacke finns
Skötselansvarig: Västerfärnebo AIK.

Sätrabrunn - "Gropen"

2.500 m, elljus, vintertid skidspår, varav 2,6 kilometer på konstsnö.
Skötselansvarig: Sätra IF. Sätra IF:s hemsida

Västerfärnebo

1.300 m, elljus, vintertid skidspår.
Skötselansvarig: Västerfärnebo AIK

Hälsospår

Ett enkelt sätt att testa din kondition. Hälsospår finns på flera platser i kommunen.

Hälsospår är en enkel metod att testa sin kondition utan krävande utrustning. Hälsospåret är en utmätt sträcka vid redan befintliga elljusspår eller använda strövområden. Vid starttavlorna finns en tabell som visar hur du gör.

Den enda utrustning som behövs är en klocka med sekundvisare. Gå, jogga eller spring spåret och vid målgång läser du av din tid och ser vilket testvärde du får. På tavlorna finns tips om hur du förbättrar din kondition. Då du utfört ditt test kan du få ett personligt träningsprogram. 

Hälsospår finns på följande platser :

 • Ekeby dammar i Stadsparken
  Start vid Lasarettet, bangolfbanan och Åkraskolan. 
 • Elljusspåret vid Ökebron
  Start vid Annedal, Aspenstorp och parkeringen vid Ökebron. 
 • Motionsspåret vid Bråstabacke
  Invid Sörskogen. Start vid Vattentornet, f.d. Hemvärnsgården och Café Sörskogen. 
 • Elljusspåret i Möklinta
 • Elljusspåret i Ransta
 • Elljusspåret i Västerfärnebo