Informationstjänst

Regionplanering

Publicerad 2016-04-27
Uppdaterad 2017-12-27 15:11
Sala kommun bevakar och deltar i regionplanering genom bland annat Mälardalsrådet, Räta Linjen-gruppen, Kollektivtrafikmyndigheten (VL), Länsstyrelserna och Trafikverket. Länsstyrelsens regionala utvecklingsplan (RUP) sammanfattar fysiska förutsättningar i regionen. Det är viktigt för kommunen att delta aktivt och hävda våra intressen i arbetet med regionens framtida utvecklingsförutsättningar.