StartBiltvätt
Informationstjänst

Biltvätt

Publicerad 2016-04-26
Uppdaterad 2019-02-22 13:42
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Biltvätt på gatan - nej tack! Vill du bada i tvättvattnet från din bil? Naturligtvis inte - och då vill du ju heller inte att vattnet från biltvätten ska hamna i en badsjö eller i vattnet vi dricker.

Idag ställs det mycket stora krav på bilvårdsanläggningar vid rening av tvättvattnet. Väljer du en miljömärkt biltvätt minskas utsläppen av farliga ämnen med ca 90 procent. Ditt val spelar roll!

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel), 0224-74 73 90 (livsmedelsfrågor) byggmiljo@sala.se

Relaterade kategorier