Informationstjänst

Vindkraft

Publicerad 2017-07-18
Uppdaterad 2018-06-28 10:14
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
I takt med att vindkraften växer blir den en allt viktigare del i det svenska energisystemet. För att nå ett helt förnybart energisystem behöver mer av våra vindresurser användas för energiändamål.

Just nu pågår inget större vindkraftsprojekt i Sala kommun.

Relaterade länkar