Informationstjänst

Vindkraft

Publicerad 2017-07-18
Uppdaterad 2018-06-28 10:14
I takt med att vindkraften växer blir den en allt viktigare del i det svenska energisystemet. För att nå ett helt förnybart energisystem behöver mer av våra vindresurser användas för energiändamål.

Just nu pågår inget större vindkraftsprojekt i Sala kommun.

Relaterade länkar