Informationstjänst
Publicerad 2017-07-18
Uppdaterad 2023-02-13 15:04

I takt med att vindkraften växer blir den en allt viktigare del i det svenska energisystemet. För att nå ett helt förnybart energisystem behöver mer av våra vindresurser användas för energiändamål.

Just nu pågår inget större vindkraftsprojekt i Sala kommun.