StartDjur som inte är sällskapsdjur
Informationstjänst
Publicerad 2016-04-26
Uppdaterad 2021-01-11 09:24
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Om du vill skaffa djur som inte är sällskapsdjur, d.v.s. djur som används av andra skäl än enbart för nöjes skull, så måste du i de flesta fallen ansöka om tillstånd om detta. Om du är osäker på vad som gäller för det djur som du planerat att skaffa, kontakta Bygg och miljö Sala-Heby.