Informationstjänst

Vedeldning

Publicerad 2016-04-28
Uppdaterad 2019-01-25 14:48
Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Vedeldning kräver intresse och en stor arbetsinsats men i gengäld får du låga energikostnader för villan och du gör samtidigt ett bra miljöval. Uppvärmningsmetoden är ett bra alternativ om du eldar på rätt sätt. Felaktig vedeldning påverkar däremot omgivningen och miljön negativt genom utsläpp av partiklar och sot.

Uppvärmningsmetoden är ett bra alternativ om du eldar på rätt sätt. Felaktig vedeldning påverkar däremot omgivningen och miljön negativt genom utsläpp av partiklar och sot.

Relaterade tjänster