Informationstjänst
Publicerad 2017-04-26
Uppdaterad 2023-08-31 13:14

Om eldning ska ske på offentlig plats och inom detaljplanerat område ska polisen kontaktas. Polisen beslutar om tillstånd enligt ordningslagen.

Polisen kan komma med kompletterande villkor utöver de som räddningstjänsten ställer.

Kraftig rökutveckling och askspridning kan vara en avsevärd miljöolägenhet. Sådan eldning kan förbjudas av miljöinspektör.

Det är aldrig tillåtet att elda avfall

Detta inkluderar då även t.ex. målat eller impregnerat trä, kartonger och rivningsmaterial eller miljöfarligt avfall. Sådant avfall ska transporteras till kommunens återvinningscentral där det material- och/eller energiåtervinns. Du får endast elda mindre mängder trädgårdsavfall så som löv och kvistar.

Har du frågor om vad du får elda, kontakta kommunernas gemensamma miljökontor, Bygg och miljö Sala-Heby.

Vid eldning i större omfattning bör Räddningstjänsten kontaktas. Större omfattning är bål som är 20 m³ eller större eller en markyta som är 500 m² eller större.