Informationstjänst
Publicerad 2017-09-22
Uppdaterad 2022-02-28 13:45

VafabMiljö sköter insamlingen av hushållsavfall och latrin i Sala kommun. Nedan hittar du länkar med information om sophämtning och latrinhämtning.