StartTobak
Informationstjänst
Publicerad 2016-04-27
Uppdaterad 2021-09-20 10:01
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

1993 kom tobakslagen (SFS 1993:581) som behandlar rökning i offentliga lokaler och på vissa områden utomhus. Sedan dess har flera ändringar i tobakslagen trätt i kraft, och från och med 1 juni, 2005 är alla serveringar i Sverige rökfria.