StartBrandfarlig vara
Informationstjänst

Brandfarlig vara

Publicerad 2016-04-26
Uppdaterad 2018-11-19 15:55
Verksamheter som hanterar brandfarliga varor behöver speciella tillstånd för detta.

Räddningstjänsten Sala-Heby
0224-74 70 00 (växel - under kontorstid), 0224-74 78 80 (mediakontakt) raddningstjansten@sala.se

Relaterade länkar