Informationstjänst

Postlista

Publicerad 2017-09-22
Uppdaterad 2017-09-22 08:28
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
På den här sidan publiceras Sala kommuns postlista för kommunstyrelsen, skolnämnden, vård- och omsorgsnämnden, bygg- och miljönämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

Postlistan visar de allmänna handlingar som kan vara till exempel brev eller skrivelser som har kommit in till Sala kommun och som registreras i nämndernas diarium. Den dagliga postlistan publiceras löpande dagen efter (närmaste arbetsdag) och innehåller de fem senaste arbetsdagarna.

En handling är allmän om den är inkommande, upprättad eller utskickad från kommunen. Allmänna handlingar är offentliga enligt offentlighetsprincipen med undantag av handlingar som är sekretessbelagda.

Relaterade länkar