Informationstjänst

Regler för sekretess

Publicerad 2016-08-30
Uppdaterad 2020-01-30 14:24
Sala kommun, Stab
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Att en allmän handling är sekretessbelagd innebär att den är hemlig och att du inte har rätt att få ta del av den. Om en handling är allmän kan den ändå vara undantagen från offentlighet genom bestämmelser i sekretesslagen.

Syftet med det kan vara att skydda människor i ärenden som rör socialtjänsten. Det är vad som anges i sekretesslagen som avgör om en handling är hemlig eller inte. I de fall som det måste avgöras om en sekretessbelagd handling kan lämnas ut kan du inte längre ta del av handlingen anonymt.