StartElda löv och ris
Informationstjänst
Publicerad 2018-01-10
Uppdaterad 2023-08-31 13:29

Reglerna för eldning av löv och ris finns fastställda i de kommunens lokala föreskrift för att skydda människors hälsa och miljö.

Tänker du elda upp resterna från städningen i trädgården? Visst får du elda, men inte när, var eller hur som helst. Det finns några villkor som måste vara uppfyllda för att eldningen ska vara så riskfri som möjligt. Använd ditt sunda förnuft och goda omdöme när det gäller val av både tid, plats och val av bränsle.

Tänk på att det du tänder ska du också släcka. Ansvaret är ditt!

Under förutsättning att det inte råder eldningsförbud, är det ur brandskyddssynpunkt tillåtet att bränna av mark, elda trädgårdsavfall, göra upp lägereld eller Valborgsmässoeld. Ingen eldning får ske om det är eldningsförbud utfärdat. Förbudet gäller inte grillar som eldas med grillkol.

Eldningsförbud

Både Sala och Heby kommuner har fattat beslut om att eldningsförbud alltid råder om brandrisken är stor (4) eller mycket stor (5). Även om eldningsförbud råder, är det tillåtet att grilla med grillkol i grillar, i gasolgrillar och i fasta, iordningställda grillplatser, som är godkända av kommunen. Se till att du har tillgång till vatten så att du kan släcka.

Aktuell brandrisk på SMHI:s webbplats för varningsmeddelanden.

Vi rekommenderar mobilappen Brandrisk ute som finns att ladda ner för iPhone och Androidtelefoner.

Särskilda eldningsregler

Särskilda eldningsregler som av miljöskäl gäller inom Sala kommun.

Områden med detaljplan

Eldning av löv, kvistar och annat torrt trädgårdsavfall som inte kan nyttjas för kompostering är, inom områden med detaljplan, endast tillåten under veckorna 16-18 samt veckorna 40-42. Övrig tid på året råder eldningsförbud.

Samtliga tätorter samt större sommarstugeområden inom Sala kommun är detaljplanelagda områden.

Utom detaljplaneområde

Eldning av löv, kvistar och annat torrt trädgårdsavfall som inte kan nyttjas för kompostering får inte ske om det är eldningsförbud utfärdat. Anmälningsskyldighet till räddningstjänsten föreligger inte.

Mer information

Mer information om Särskilda eldningsregler lämnas av Bygg- och miljöenheten, telefon växel 0224-74 70 00.

Råd och tips

Tänk på

 • Med "ris" menas vanligt trädgårdsavfall (gräs, kvistar och grenar)
 • Sopor får inte eldas upp!
 • Säker eldning sker i t.ex. en plåttunna.
 • Välj eldningsplatsen med omsorg. Rensa runt om och förebygg brandspridning.
 • Det blir mycket rök av våta löv och annat trädgårdsavfall. Röken får inte utgöra olägenhet för grannar.
 • Håll ett öga på vindriktningen. Avbryt eldning om vinden ligger mot allmän väg eller mot bebyggelse.

Bra att ha

 • Kratta (bra för att jämna ut och begränsa eldens framfart).
 • Vatten (dra fram trädgårdsslangen och ha ett par vattenfyllda hinkar till hands).
 • Grova handskar och spade (för att säkert kunna jobba med riset och minska risken för att bränna sig).

Släck ordentligt

 1. Låt brasan brinna ner till en glödhög.
 2. Kratta ut glöden.
 3. Dränk med vatten

Räddningstjänsten Sala-Heby
0224-74 70 00 (växel - under kontorstid), 0224-74 78 80 (mediakontakt) raddningstjansten@sala.se