StartVåld i nära relationer, Sala kommun
Informationstjänst

Våld i nära relationer, Sala kommun

Publicerad 2018-12-18
Uppdaterad 2021-02-23 11:24
Våld i nära relationer

När våld förekommer i en familj påverkas alla familjemedlemmar på olika sätt. Därför är det viktigt att alla i familjen får möjlighet att tala om sina upplevelser utifrån sitt perspektiv. Det är viktigt att få hjälp att bearbeta det som hänt och hitta strategier för att förhindra att det händer igen. Den främsta uppgiften är att hjälpa familjer att få slut på våldet samt att hjälpa alla familjemedlemmar att bearbeta sina upplevelser. Vi vänder oss till kvinnor, män och barn i alla typer av relationer.

Till dig som är eller blivit utsatt för våld

Vi vänder oss till dig som:

 • Känner dig otrygg hemma eller i din relation
 • Känner dig hotad
 • Har blivit slagen
 • Känner att du behöver redogöra för allt för din partner
 • Känner att du blir kontrollerad eller isolerad
 • Har blivit tvingad till sexuella handlingar

Man kan behöva:

 • Någon att prata med
 • Tillfälligt/skyddat boende
 • Stöd i att hitta nytt permanent boende
 • Kontakter med polisen, sjukvården och/eller andra myndigheter
 • Stöd i frågor som rör vårdnad eller umgänge med barn.
 • Ekonomiskt bistånd.
 • Stöd i en rättslig process och dokumentera skador

Tanken är att du ska få hjälp, råd och stöd för att du ska kunna ta dig ur din situation.

Är du över 21 år och vill ha kontakt med socialsekreterare till följd av våldsutsatthet kan du kontakta Vuxenenheten på telefonnummer 0224-74 96 30. Om du har minderåriga barn kommer Barn- och ungdomsenheten att kopplas in för att se över barnens behov. Om du är under 21 år ska du istället ha kontakt med Barn- och ungdomsenheten på telefonnummer 0224-74 96 20. Båda nås också via kommunens Kontaktcenter 0224-74 70 00.

Möjlighet finns även att få samtalsstöd för att komma ur din våldsutsatthet, hos Öppenvård Stöd och Behandling på Lasarettsgatan 6, i Sala utan kontakt med socialsekreterare, det är då frågan om en kortare samtalsserie, telefonnummer 0224-74 97 10.

Till dig som lever med hedersrelaterat våld och förtryck

Får du inte leva som du vill? Begränsar din familj eller släkts regler vad du ska ha på dig, vem du får umgås med, vilka ämnen i skolan du får delta i, vem du ska gifta dig med? Blir du övervakad av en släkting? Bestraffas du om du bryter mot familjens regelsystem? Känns det inte alltid som att svenska lagar gäller dig och din livssituation?

Hedersrelaterat våld och förtryck kan se olika ut. Det kan handla om flickor som måste gå direkt hem efter skolan, som inte får vara med på lektionerna i alla skolämnen, eller som inte får välja sina vänner. Det kan också röra sig om pojkar som måste bevaka sina systrar varje dag i skolan, eller om unga kvinnor och män som inte får ha kärleksrelationer och sexuella relationer. Det kan också vara unga personer som tvingas gifta sig mot sin egen vilja med någon som familjen eller släkten valt ut.

De som bryter mot familjens normer och värderingar riskerar att bli bestraffade. De kan bli utfrysta, hotade och misshandlade. För en del innebär ett ställningstagande mot familjens normer och värderingar så stora risker att de måste lämna sina familjer och i vissa fall helt och håller bryta med dem.

Ovanstående information kommer från hedersfortryck.se, där kan du läsa mer. Om du är över 21 år och vill komma i kontakt med socialtjänsten ringer du kommunens Vuxenenhet på telefonnummer 0224-74 96 30. Om du har minderåriga barn kommer Barn- och ungdomsenheten att kopplas in för att se över barnens behov. Om du är under 21 år ska du istället ha kontakt med Barn- och ungdomsenheten på telefonnummer 0224-74 96 20. Båda nås också via kommunens Kontaktcenter 0224-74 70 00.

Till dig som utsätter eller har utsatt någon närstående för våld

Vi vänder oss till personer som lever eller har levt i en destruktiv relation, och utsatt sin partner eller annan närstående för kränkningar och/eller våld. Detta innebär en relation där hot, kränkningar, förtryck förnedring, fysisk, psykisk och/eller sexuellt våld förekommer eller har förekommit. Det kan även vara ditt barn eller din förälder som du utsatt. Du kan antingen leva tillsammans med en partner eller så har du separerat, men du upplever att våldet och aggressiviteten fortfarande påverkar ditt liv.

Känner du igen dig i något av följande:

 • Blir det bråk hemma?
 • Brukar du tappa kontrollen?
 • Har du sagt hårda och kränkande ord till din partner eller annan närstående?
 • Har du varit fysiskt och/eller psykiskt våldsam mot någon som står dig nära?
 • Har du tänkt på att barnen far illa?

Vi erbjuder alla över 18 år:

 • Enskilda motivations- och stödjande samtal på Centrum Mot Våld (våldsutövare) i Västerås.
 • Stöd i att komma i kontakt med Centrum Mot Våld för att delta i gruppverksamhet för personer som bär ansvar för våld.
 • Stöd i att hantera din ilska och aggressivitet. 
 • Rådgivning till att hitta rätt resurser och ta dig ur en svår situation.

Kontakta Centrum Mot våld i nära relationer på telefon 021-39 11 51, 021-39 11 19 eller cmv@vasteras.se för en kortare samtalsserie utan kontakt med socialsekreterare. Vid en längre insats tar du kontakt med socialtjänsten och kommunens Vuxenenhet på telefonnummer 0224-74 96 30.

Till barn och ungdomar som lever eller har levt i våld

Att se sin förälder bli slagen och förnedrad är mycket svårt. Många barn och ungdomar hör bråk och vet att deras förälder blir slagen. Ibland är barnen med när det händer och många barn försöker stoppa våldet och har kanske själva blivit slagna. Det är vanligt att gå med ständig oro för att det när som helst kan bli bråk och våld. Några får hela tiden minnesbilder av vad som hänt fast de inte vill det. En del drömmer mardrömmar. Det är vanligt att man känner sig ensam och kanske skäms för att det är så här hemma och har ingen att prata med. Många känner sig svikna både av den som hotar och slår, och av den som utsätts för våldet och av alla andra som inte verkar se eller göra något för att situationen skall bli bättre.

Vad är våld?

Våld är när någon slår, sparkar, knuffar, biter, örfilar eller på andra sätt skadar en annan person. Våld är också att bli hotad, kränkt, skrämd eller på andra sätt inte visa kärlek och omtanke. Våld kan även vara att inte få mat, tillräckligt med kläder, tand- och sjukvård då man behöver det. Våld är också alla former av sexuella handlingar mot barn. Våld mot barn är även då barnet ser sin förälder bli slagen. 

I Sverige finns lagar som förbjuder våld.

Aldrig ditt fel!

Ibland tror barn att det är deras fel att det blir bråk mellan föräldrarna. De kan även tro att de kan förhindra det genom att t ex vara tysta och inte bråka så mycket. Det är viktigt att komma ihåg att det aldrig är barns fel att vuxna bråkar och/eller slåss. Det är alltid den som slår som har ansvaret.

Barn som lever i en familj där det finns en våldsam vuxen berättar ofta att de till exempel har:

 • svårt att sova eller drömmer mardrömmar
 • svårt att äta
 • svårt att koncentrera sig
 • ont i magen
 • ont i huvudet
 • blir lätt arga i skolan eller på kompisar
 • känner behov av att veta och kontrollera så att inget händer den som utsätts för våld
   

Du som barn och är under 18 år har rätt att må bra, vara trygg och ha någon som tar hand om dig.

Dina föräldrar (vårdnadshavare) ska se till att det är så, men ibland klarar inte föräldrar av sitt ansvar. Det kan handla om att de tar droger, mår väldigt dåligt eller inte har råd. Då har både du och dina föräldrar rätt att få stöd och hjälp och det kan ni få av socialtjänsten.

Det kan också vara så att du själv inte kan hantera din situation. Det kan handla om att du mår dåligt, blir utsatt eller bevittnat våld, tar droger, skadar dig själv eller gör något brottsligt. Då kan du också få hjälp av socialtjänsten att reda upp din situation.

Oavsett hur du har det är det ett par viktiga saker som du behöver veta:

 • Du är inte ensam.
 • Du har rätt att må bra.
 • Du har rätt att få prata med någon som lyssnar.
 • Du kan få stöd och hjälp.
 • Dina föräldrar kan få stöd och hjälp så att ni får det bättre hemma.

Prata med någon

Att berätta om att det förekommer våld hemma kan vara svårt. Fundera därför över om det finns någon person i din närhet som du litar på. Kanske kan du prata med någon lärare, skolsköterska, förälder eller en äldre släkting. Du kan dessutom ta kontakt med vuxna som arbetar med barns situation som socialtjänsten, polisen, en kurator på skolan eller personal på fritids.

Socialtjänstens Barn- och ungdomsenhet når du på telefonnummer 0224-74 96 20 eller via Kontaktcenter på telefonnummer 0224-74 70 00, vardagar mellan kl 8.00-16.30. Eller så pratar med en vuxen du litar på och ber den att hjälpa dig.

Om situationen hemma blir hotfull och våldsam kan man alltid larma 112 och begära hjälp av polisen. Se även nedan under rubriken Kontakter.

Bra att veta!

Du kan prata med socialtjänsten utan att berätta vad du heter eller var du bor. Det kallas att vara anonym. Även om de frågar efter ditt namn behöver du inte säga det om du inte vill. Då kan du ställa frågor och ta reda på mer innan du bestämmer dig för om du vill berätta vem du är så att de kan hjälpa dig.

BRIS står för Barnens rätt i samhället och är till för dig som är under 18 år, dit kan du alltid ringa för att tala med någon vuxen. På deras webbplats kan du chatta med en kurator eller skriva med jämnåriga i forum.

BRIS 116 111

Här är en länk till bris.se.

 

Till tjejjouren kan du som tjej vända dig om du behöver prata med någon. Du kan vara anonym och det finns ingen åldersgräns.

https://www.tjejjouren.se 

Tjejjouren 021 - 12 70 10

 

Killfrågor är ett chattforum för killar om du behöver prata med någon vuxen, du kan prata om våld, ensamhet, mobbing mm. 

https://www.killfragor.se

Hur går det till hos socialtjänsten?

Om du inte har haft kontakt med socialtjänsten tidigare, kanske du undrar hur det går till där.

Klicka på KOLLPÅSOC så kommer du till Socialstyrelsens sida med mer information om hur socialtjänsten fungerar och titta på filmen nedan.

Länk till KOLLPÅSOC, Socialstyrelsens sida med mer information om hur socialtjänsten fungerar.

Vilka jobbar där? Vad frågar de om? Är det jobbigt att gå dit? Vad händer efter att jag varit där?

I den här filmen finns en del av svaren. Filmen är gjord av Sveriges kommuner och landsting

 

Kontakter

Socialjouren
Kontakt: 021- 39 20 66,
socialjouren@vasteras.se
Kvällar efter 16:30 samt helger

Centrum mot våld (för Våldsutövare)
Kontakt: 021-39 11 51, 021-39 11 19
cmv@vasteras.se

Öppenvårdsmottagning stöd och behandling (för Våldsutsatta)
Kontakt: 0224-74 97 10
Vardagar kl 8.00-16.30
beroendemottagning@sala.se   

Kvinnojouren, Rok:s Föreningen Kvinnokraft 
Kontakt: 0224-182 89
Måndag-fredag 08.30-12.00.
sala@roks.se  

Kvinnofridslinjen
Kontakt: 020-50 50 50
www.kvinnofridslinjen.se

Terrafem – information på flera språk
Kontakt: 020-52 10 10, jourtelefon
www.terrafem.org

Brottsofferjouren
Kontakt: 021- 41 32 60
08:00-12:00 annars meddelande på telefonsvarare 
info@vastmanland.boj.se

Vittnesstöd 
Kontakt: 021- 41 32 60
vittnesstod@vasteras.boj.se  

RFSL – Riksförbundet för sexuellt likaberättigade
Kontakt: www.rfsl.se

Bris – Barnens rätt i samhället
Kontakt: 116 111
www.bris.se

Polisen
Telefonnummer: 114 14
I akuta lägen ring alltid 112