StartVåld i nära relation, Sala kommun
Informationstjänst
Publicerad 2018-12-18
Uppdaterad 2023-01-19 11:14

Alla har rätt till och är värda ett liv fritt från våld. Vi hjälper dig dit! Ring 0224-74 97 10. Telefontider: Måndag-fredag kl 08.00-16.00. Vi finns på Enheten Gröna Villan, Öppenvårdsmottagning Stöd och Behandling, Lasarettsgatan 6, Sala

Om du är i en akut och farlig situation och behöver nå polis, brandkår eller ambulans ska du ringa 112 till SOS Alarm.

Våld i nära relation förekommer oavsett kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga eller ålder. I Sala kommun definieras våld enligt nedan:

"Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från någon som den vill". 
Per Isdal, psykolog, psykoterapeut och föreläsare med lång erfarenhet av att möta män med våldsproblem

Vi kan hjälpa dig att hitta din väg bort från våld.

Vi tar inte ut några avgifter för din kontakt med oss, du kan vara anonym och inget registreras eller journalförs. 

Vi vänder oss även till dig som blivit utsatt för hedersrelaterad problematik.

Har du varit eller är du utsatt för våld eller hot om våld av någon närstående?

 • Kränkningar, hot eller nedsättande kommentarer (verbalt, via sms, på nätet eller annat sätt)?
 • Knuffar, sparkar, slag, kvävningsförsök?
 • Svartsjuka och kontroll?
 • Isolering eller att ditt handlingsutrymme begränsas?
 • Sex handlingar utan ditt samtycke?
 • Blivit begränsad och kontrollerad av din familj, partner eller annan du haft en förtroendefull relation till?
 • Människohandel för sexuella ändamål?
 • Hedersproblematik?

På vår öppenvårdsmottagning för stöd och behandling, kan du som fyllt 18 år, få råd och stöd i din situation och om hur du kan leva ett liv fritt från våld.

Har du tappat kontrollen över din ilska eller utsatt någon närstående?

 • Hotat, uttalat nedsättande kommentarer?
 • Knuffat, sparkat, kvävt, slagit?
 • Begränsat eller kontrollerat din familj eller partner?
 • Tvingat dig till sex eller varit sexuellt handlande utan den andres samtycke?
 • Trakasserat, kränkt, skrämt med sms eller på annat vis?
 • Upplevt svartsjuka du haft/har svårt att inte agera ut?
 • Gjort personer i din närhet otrygga? 

En konsekvens av våld i nära relation kan vara att man själv utövar våld. Du som söker stöd hos oss kan vara både utsatt och utövande av våld i någon form. 

På öppenvårdsmottagningen kan du få råd och stöd i din situation och hur du kan leva ett liv fritt från våld. Vi erbjuder individuella samtal och eventuellt gruppsamtal beroende på efterfrågan.

Till barn och ungdomar som lever eller har levt i våld

Att se sin förälder bli slagen och förnedrad är mycket svårt. Många barn och ungdomar hör bråk och vet att deras förälder blir slagen. Ibland är barnen med när det händer och många barn försöker stoppa våldet och har kanske själva blivit slagna. Det är vanligt att gå med ständig oro för att det när som helst kan bli bråk och våld. Några får hela tiden minnesbilder av vad som hänt fast de inte vill det. En del drömmer mardrömmar. Det är vanligt att man känner sig ensam och kanske skäms för att det är så här hemma och har ingen att prata med. Många känner sig svikna både av den som hotar och slår, och av den som utsätts för våldet och av alla andra som inte verkar se eller göra något för att situationen skall bli bättre.

Vad är våld?

Våld är när någon slår, sparkar, knuffar, biter, örfilar eller på andra sätt skadar en annan person. Våld är också att bli hotad, kränkt, skrämd eller på andra sätt inte visa kärlek och omtanke. Våld kan även vara att inte få mat, tillräckligt med kläder, tand- och sjukvård då man behöver det. Våld är också alla former av sexuella handlingar mot barn. Våld mot barn är även då barnet ser sin förälder bli slagen. 

I Sverige finns lagar som förbjuder våld.

Aldrig ditt fel!

Ibland tror barn att det är deras fel att det blir bråk mellan föräldrarna. De kan även tro att de kan förhindra det genom att t ex vara tysta och inte bråka så mycket. Det är viktigt att komma ihåg att det aldrig är barns fel att vuxna bråkar och/eller slåss. Det är alltid den som slår som har ansvaret.

Barn som lever i en familj där det finns en våldsam vuxen berättar ofta att de till exempel har:

 • svårt att sova eller drömmer mardrömmar
 • svårt att äta
 • svårt att koncentrera sig
 • ont i magen
 • ont i huvudet
 • blir lätt arga i skolan eller på kompisar
 • känner behov av att veta och kontrollera så att inget händer den som utsätts för våld
   

Du som barn och är under 18 år har rätt att må bra, vara trygg och ha någon som tar hand om dig.

Dina föräldrar (vårdnadshavare) ska se till att det är så, men ibland klarar inte föräldrar av sitt ansvar. Det kan handla om att de tar droger, mår väldigt dåligt eller inte har råd. Då har både du och dina föräldrar rätt att få stöd och hjälp och det kan ni få av socialtjänsten.

Det kan också vara så att du själv inte kan hantera din situation. Det kan handla om att du mår dåligt, blir utsatt eller bevittnat våld, tar droger, skadar dig själv eller gör något brottsligt. Då kan du också få hjälp av socialtjänsten att reda upp din situation.

Oavsett hur du har det är det ett par viktiga saker som du behöver veta:

 • Du är inte ensam.
 • Du har rätt att må bra.
 • Du har rätt att få prata med någon som lyssnar.
 • Du kan få stöd och hjälp.
 • Dina föräldrar kan få stöd och hjälp så att ni får det bättre hemma.

Prata med någon

Att berätta om att det förekommer våld hemma kan vara svårt. Fundera därför över om det finns någon person i din närhet som du litar på. Kanske kan du prata med någon lärare, skolsköterska, förälder eller en äldre släkting. Du kan dessutom ta kontakt med vuxna som arbetar med barns situation som socialtjänsten, polisen, en kurator på skolan eller personal på fritids.

Socialtjänstens Barn- och ungdomsenhet når du på telefonnummer 0224-74 96 20 eller via Kontaktcenter på telefonnummer 0224-74 70 00, vardagar mellan kl 8.00-16.30. Eller så pratar med en vuxen du litar på och ber den att hjälpa dig.

Om situationen hemma blir hotfull och våldsam kan man alltid larma 112 och begära hjälp av polisen. Se även nedan under rubriken Kontakter.

Bra att veta!

Du kan prata med socialtjänsten utan att berätta vad du heter eller var du bor. Det kallas att vara anonym. Även om de frågar efter ditt namn behöver du inte säga det om du inte vill. Då kan du ställa frågor och ta reda på mer innan du bestämmer dig för om du vill berätta vem du är så att de kan hjälpa dig.

BRIS står för Barnens rätt i samhället och är till för dig som är under 18 år, dit kan du alltid ringa för att tala med någon vuxen. På deras webbplats kan du chatta med en kurator eller skriva med jämnåriga i forum.

BRIS 116 111

Här är en länk till bris.se.  

Till tjejjouren kan du som tjej vända dig om du behöver prata med någon. Du kan vara anonym och det finns ingen åldersgräns.

https://www.tjejjouren.se 

Tjejjouren 021 - 12 70 10   

Killfrågor är ett chattforum för killar om du behöver prata med någon vuxen, du kan prata om våld, ensamhet, mobbing mm. 

https://www.killfragor.se

Hur går det till hos socialtjänsten?

Om du inte har haft kontakt med socialtjänsten tidigare, kanske du undrar hur det går till där.

Klicka på KOLLPÅSOC så kommer du till Socialstyrelsens sida med mer information om hur socialtjänsten fungerar och titta på filmen nedan.

Länk till KOLLPÅSOC, Socialstyrelsens sida med mer information om hur socialtjänsten fungerar.

Vilka jobbar där? Vad frågar de om? Är det jobbigt att gå dit? Vad händer efter att jag varit där?

I den här filmen finns en del av svaren. Filmen är gjord av Sveriges kommuner och landsting

 

Vill du att öppenvårdsmottagningen kontaktar dig?

Maila till beroendemottagning@sala.se eller vard.och.omsorg@sala.se

Övriga kontakter

Kvinnojouren, Rok:s Föreningen Kvinnokraft 
Kontakt: 0224-182 89, 072 -568 19 93
Måndag-fredag  09.00 -17.00
sala@roks.se  

Kvinnofridslinjen
Kontakt: 020-50 50 50
www.kvinnofridslinjen.se

Socialjouren
Kontakt: 021- 39 20 66,
socialjouren@vasteras.se
Kvällar efter 16:30 samt helger

Öppenvårdsmottagning stöd och behandling (för Våldsutsatta)
Kontakt: 0224-74 97 10
Vardagar kl 8.00-16.30
beroendemottagning@sala.se   

Terrafem – information på flera språk
Kontakt: 020-52 10 10, jourtelefon
www.terrafem.org

Telefonlinje för dig som riskerar att skada den du älskar
Kontakt 020-555 666
Länk till Välj att sluta

Brottsofferjouren
Kontakt: 021- 41 32 60
08:00-12:00 annars meddelande på telefonsvarare 
info@vastmanland.boj.se

Vittnesstöd 
Kontakt: 021- 41 32 60
vittnesstod@vasteras.boj.se  

RFSL – Riksförbundet för sexuellt likaberättigade
Kontakt: www.rfsl.se

Bris – Barnens rätt i samhället
Kontakt: 116 111
www.bris.se

Polisen
Telefonnummer: 114 14
Om du är i en akut och farlig situation och behöver nå polis, brandkår eller ambulans ska du ringa 112 till SOS Alarm.

Se fler länkar nedan.