Informationstjänst

Kulturprogram

Publicerad 2018-08-28
Uppdaterad 2020-01-30 14:24
Meddelandet skickas till kulturfritid@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Sala kommuns kulturplan utgår från kulturpolitiska mål som finns på nationell, regional och lokal nivå och är formad i samtal med kulturaktörer och civilsamhället.

Kulturprogram för Sala kommun 2020-2023

Kulturprogrammet gäller 2020-2023 och utgår från kulturpolitiska mål som finns på nationell, regional och lokal nivå. Sala kommuns kulturprogram är kommunens gemensamma strategiska dokument som ger uttryck för kulturutveckling i Sala kommun.

Kulturprogrammet är avsett att vara ett stöd i det framtida arbetet för såväl förtroendevalda som anställda i kommunen samt stöd i dialogen med Region Västmanland när det gäller utformningen av en ny regional kulturplan och Länskulturinstitutionerna och andra regionala aktörer.

Kulturprogram för Sala kommun 2020-2023

Relaterade kategorier