Informationstjänst
Publicerad 2018-08-28
Uppdaterad 2022-04-26 11:09

Inom Vård och Omsorg finns personalpool som består av undersköterskor och vårdbiträden, som är månads- eller timavlönade.

Arbetet innebär att  stödja insatsberättigade i vardagen med service- och omvårdnadsinsatser som utgår från en individuellt upprättad genomförandeplan. Personalen skall vara ett stöd på den enskildes villkor, och minska konsekvenserna av dennes funktionsnedsättning.
Målet är att skapa en hanterbar och begriplig livssituation för var och en utifrån önskemål och behov. 

Flexibelt arbete

I dagsläget har vi tre poolgrupper, samtliga medarbetare är undersköterskor med tillsvidareanställning.

Poolgrupperna arbetar över verksamhetsområdesgränserna men har i huvudsak ett huvudområde, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatrin och särskilt boende för äldre.

Att arbeta i poolen innebär att vara flexibel både vad gäller arbetstider och arbetsplatser, då arbete sker över verksamhetsområdena. Medarbetaren bokas in på arbetspass när verksamheternas ordinarie personal är frånvarande.

Vi har också ett stort antal timavlönade vikarier som är anställda via Bemanningsenheten inom Vård och Omsorg och som bokas för tillfälliga pass när ordinarie personal är frånvarande.

Vi rekryterar i huvudsak undersköterskor men också vårdbiträden (outbildad inom vårdområdet). Vårdbiträden har  möjlighet att prova på att arbeta runt 300 arbetsdagar, inom Sala kommun.  

Vår förhoppning är att intresse ska ha väckts för att vilja utbilda sig till ex. undersköterska under den tiden.  Vi rekryterar löpande under året men på våren är den tid då vi rekryterar flest timavlönade.

Ansök om jobb

Om vi har behov av nyrekrytering och du är intresserad av att arbeta hos oss, ansöker du via annons på Alla lediga jobb i kommunen