StartFamiljepedagog
Informationstjänst

Familjepedagog

Publicerad 2018-06-26
Uppdaterad 2020-01-13 11:56
Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Familjepedagogen arbetar dels med samspelsträning med föräldrar som vill förändra och utveckla relationen och kommunikationen med sitt/sina barn dels med att medvetandegöra föräldrar om deras roll för sina barns utveckling.

Om familjepedagogen

Familjepedagogen arbetar dels med samspelsträning med föräldrar som vill förändra och utveckla relationen och kommunikationen med sitt/sina barn dels med att medvetandegöra föräldrar om deras roll för sina barns utveckling.

Familjepedagogen lägger upp arbetet tillsammans med föräldrar och hembesök och filmning är arbetsmetoder för att förbättra samspelet och relationen mellan föräldrar och barn

Uppdrag mottas endast efter konsultation och ärendeanmälan till CRT.

Uppdragsgivare: förskolor/skolor genom förskolechef/rektor.

Relaterade kategorier