StartCentrala resursteamet
Informationstjänst

Centrala resursteamet

Publicerad 2018-06-26
Uppdaterad 2019-06-14 10:04
Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Centrala resursteamet är samlingsnamnet för skolpsykologer, specialpedagoger, familjepedagoger, talpedagoger och motorikpedagoger inom kommunen.

Adress: Kungsgatan 27, 733 31 Sala

Relaterade kategorier