Informationstjänst
Publicerad 2018-09-07
Uppdaterad 2019-01-17 10:37

Kultur- och fritidsnämnden avsätter varje år medel för att stimulera speciella föreningsinsatser och kulturgärningar. Medel kan även sökas av dem som på något sätt bidragit till att försköna Sala kommun. Ansökan senast 1 oktober med undantag för Lasse O´Månssons naturastipendium som söks senast 15 april.