Informationstjänst

Ansökningstider

Publicerad 2019-08-27
Uppdaterad 2020-09-30 09:01
Här finner du samtliga ansökningstider som Sala kommun erbjuder.
Är du intresserad utav grund-, gymnasiala- eller yrkesutbildningar utöver de som står här?
Kontakta våra studie- och yrkesvägledare Eldrid Johansen och Katarina Åhlberg.
Du finner deras kontaktuppgifter under rubriken studie- och yrkesvägledning.

 

Fasadbild - Vuxnas lärande

Distans, flex och yrkesutbildningar 

Vi tänker nytt, enkelt och lätt. 

Vuxnas Lärande i Sala arbetar hela tiden med att förbättra så kommuninvånarna ska få större valmöjlighet till sina studier. Från och med januari 2021 så kommer vi ingå i ett samverkansavtal med Västerås Stad och där av kunna ge er ett större utbud bland olika skolor och utbildningar.

Ska du söka till Grundläggande studier, SFI, Lärvux eller vår egen Undersköterskeutbildning så gör du ansökan via vår sida i Sala. Övriga utbildningar / kurser söker du på Västerås Stad (VUC).

Vård- och omsorgsutbildningen

För sista ansökningsdag gäller att ansökningshandlingar och betygskopior skall vara inkomna till Vuxnas lärande i Sala kommun enligt nedan.

  • Nästa start 7 januari 2021. ansökan är öppen.       

 

Ansökningstiden gäller för båda undersköterska samt vårdbiträde                             

Grundläggande studier

Nedanstående kursstarter och ansökningstider gäller för kurserna svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik samt samhällskunskap. Vi erbjuder även orienteringskurser. 

Grundläggande kursstarter våren 2020

Startdatum                       Sista ansökningsdag           

2020-01-07                       2019-12-01

2020-03-16                      2020-02-02

2020-05-25                      2020-04-05

       

Grundläggande kursstarter hösten 2020

Startdatum                       Sista ansökningsdag

2020-08-17                       2020-06-21

2020-09-14                       2020-08-09 (denna start gäller endast samhällskunskap)

2020-10-26                       2020-09-27

 

Grundläggande kursstarter våren 2021

Startdatum                       Sista ansökningsdag

2021-01-11                       2020-12-06

2021-03-08                       2021-02-07 (denna start gäller endast samhällskunskap)

2021-03-22                       2021-02-21

2021-05-24                       2021-04-25

 

Orienteringskurser hösten 2020

Startdatum                      Sista ansökningsdag

2020-08-17                      2020-06-21   Matematik, Grundläggande kurs i naturorienterande ämne

2020-10-05                      2020-09-20   Vård och omsorg

2020-10-26                      2020-09-27   Digitalisering, Matematik

 

Orienteringskurser våren 2021

Startdatum                      Sista ansökningsdag

2021-01-11                      2020-12-06  Matematik, Grundläggande kurs i samhällsorienterande ämne

2021-03-01                      2021-02-07 Digitalisering

2021-03-22                      2021-02-21  Matematik

2021-05-24                      2021-04-25  Matematik

 

Gymnasiala studier

När det gäller ansökan till annan kommun än Sala, måste du själv kontrollera den kommunens ansökningstider.
Salas vuxenutbildning behöver få in din ansökan komplett med betyg, MINST 2 veckor innan sista ansökningsdatum. Vi har en handläggningstid gentemot andra kommuner för att ta beslut och skicka till mottagande kommun. Ansöker du till Västerås så får vi ansökan elektroniskt men vi behöver fortfarande dina tidigare betyg. Maila dom till vuxnaslarande@sala.se

Ansökningstider mot gymnasiala studier i Sala (Hermods distans)

Startdatum                       Sista ansökningsdag           Introduktion till studierna sker via webben.

2020-10-26                       2020-09-06                            2020-10-20

2020-11-30                       2020-10-04                            2020-11-24

Ansökningstider mot gymnasiala studier i Västerås.

Allmänna ämnen, grund och gymnasiet FLEX

Startdatum                      Salas sista ansökningsdag

2021-01-04                      2020-10-18

2021-03-15                      2020-12-27

2021-05-24                      2021-03-07

2021-08-16                      2021-05-30

2021-10-25                      2021-08-08

Allmänna ämnen gymnasiet webb

Startdatum                    Salas sista ansökningsdag

2021-01-04                    2020-10-18

2021-02-15                    2020-11-22

2021-03-15                    2020-12-27

2021-04-12                    2021-01-24

2021-05-24                   2021-03-07

2021-08-16                   2021-05-30

2021-10-25                   2021-08-08

2021-11-29                   2021-09-19

Yrkesutbildning

Ansökningstider yrkesutbildningar via Västerås.

SAS med yrkespaket

Kursstart                        Salas sista ansökningsdatum

2021-01-04                     2020-10-18                  

2021-03-15                     2020-12-27                  

2021-05-24                     2021-03-07                

2021-08-16                     2021-05-30                

2021-10-25                     2021-08-08                  

Barn och fritid             

Kursstart                        Salas sista ansökningsdatum

2021-01-18                     2020-11-01                  

2021-04-12                     2021-01-10                  

2021-08-09                     2021-05-23                

2021-10-11                     2021-07-25                

El och energi             

Kursstart                        Salas sista ansökningsdatum

2021-01-18                     2020-11-01                  

2021-04-12                     2021-01-10                  

2021-08-09                     2021-05-23                

2021-10-11                     2021-07-25           

Buss            

Kursstart                        Salas sista ansökningsdatum

2021-01-18                     2020-11-01                                  

2021-08-09                     2021-05-23                

Anläggning            

Kursstart                        Salas sista ansökningsdatum

2021-02-22                     2020-11-01                                  

2021-08-23                     2021-05-23         

Restaurang och livsmedel            

Kursstart                        Salas sista ansökningsdatum

2021-01-18                     2020-11-01                                  

2021-08-09                     2021-05-23     

Hantverk            

Kursstart                        Salas sista ansökningsdatum

2021-01-18                     2020-11-01                                  

2021-08-09                     2021-05-23 

Industri            

Kursstart                        Salas sista ansökningsdatum

2021-01-18                     2020-11-01                                  

2021-04-12                     2021-01-10

2021-08-09                     2021-05-23

2021-10-11                     2021-07-25

Bygg         

Kursstart                        Salas sista ansökningsdatum                               

2021-04-12                     2021-01-10

2021-10-11                     2021-07-25

VVS och fastighet           

Kursstart                        Salas sista ansökningsdatum

2021-01-18                     2020-11-01                                  

2021-04-12                     2021-01-10

2021-08-09                     2021-05-23

2021-10-11                     2021-07-25

Tåg         

Kursstart                        Salas sista ansökningsdatum                               

2021-08-09                     2021-05-23

Yrkesförare       

Kursstart                        Salas sista ansökningsdatum                               

2021-04-12                     2021-01-10

                                                                                

Tänk på att vi har egna sista ansökningsdatum då vi har en handläggningstid på ca 2 veckor mot Västerås. Så gör din ansökan i god tid samt glöm inte att ladda upp dina betyg samt skicka en kopia till vuxnaslarande@sala.se