StartAnsökningstider
Informationstjänst

Ansökningstider

Publicerad 2019-08-27
Uppdaterad 2020-08-18 13:47
Här finner du samtliga ansökningstider som Sala kommun erbjuder.
Är du intresserad utav grund-, gymnasiala- eller yrkesutbildningar utöver de som står här?
Kontakta våra studie- och yrkesvägledare Eldrid Johansen och Katarina Åhlberg.
Du finner deras kontaktuppgifter under rubriken studie- och yrkesvägledning.

 

Fasadbild - Vuxnas lärande

Hermods 

Vuxnas lärande erbjuder nu gymnasiala studier och yrkesutbildningar på distans via Hermods. En distanskurs eller yrkesutbildning hos Hermods innebär att du läser din kurs när och där det passar dig. Allt du behöver är en dator, kurslitteratur och internet. Sen är det bara att sätta igång! Hos Hermods kan du anpassa dina studier så det passar ditt liv och dina förutsättningar.

Har du inte fått inloggnings uppgifter till Novo (elevsidan för studier på Hermods) kolla i din skräppost eller ring till Hermods studerandeservice 010-142 10 00 så hjälper dom dig.

Vård- och omsorgsutbildningen

För sista ansökningsdag gäller att ansökningshandlingar och betygskopior skall vara inkomna till Vuxnas lärande i Sala kommun enligt nedan.

  • Nästa start 7 januari 2021. ansökan är öppen.       

 

Ansökningstiden gäller för båda undersköterska samt vårdbiträde                             

Grundläggande studier

Nedanstående kursstarter och ansökningstider gäller för kurserna svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik samt samhällskunskap. Vi erbjuder även orienteringskurser. 

Grundläggande kursstarter våren 2020

Startdatum                       Sista ansökningsdag           

2020-01-07                       2019-12-01

2020-03-16                      2020-02-02

2020-05-25                      2020-04-05

       

Grundläggande kursstarter hösten 2020

Startdatum                       Sista ansökningsdag

2020-08-17                       2020-06-21

2020-09-14                       2020-08-09 (denna start gäller endast samhällskunskap)

2020-10-26                       2020-09-27

 

Grundläggande kursstarter våren 2021

Startdatum                       Sista ansökningsdag

2021-01-11                       2020-12-06

2021-03-08                       2021-02-07 (denna start gäller endast samhällskunskap)

2021-03-22                       2021-02-21

2021-05-24                       2021-04-25

 

Orienteringskurser hösten 2020

Startdatum                      Sista ansökningsdag

2020-08-17                      2020-06-21   Matematik, Grundläggande kurs i naturorienterande ämne

2020-10-05                      2020-09-20   Vård och omsorg

2020-10-26                      2020-09-27   Digitalisering, Matematik

 

Orienteringskurser våren 2021

Startdatum                      Sista ansökningsdag

2021-01-11                      2020-12-06  Matematik, Grundläggande kurs i samhällsorienterande ämne

2021-03-01                      2021-02-07 Digitalisering

2021-03-22                      2021-02-21  Matematik

2021-05-24                      2021-04-25  Matematik

 

Gymnasiala studier

När det gäller ansökan till annan kommun än Sala, måste du själv kontrollera den kommunens ansökningstider.
Salas vuxenutbildning behöver få in din ansökan komplett med betyg, MINST 2 veckor innan sista ansökningsdatum. Vi har en handläggningstid gentemot andra kommuner för att ta beslut och skicka till mottagande kommun. Ansöker du till Västerås så får vi ansökan elektroniskt men vi behöver fortfarande dina tidigare betyg. Maila dom till vuxnaslarande@sala.se

Ansökningstider mot gymnasiala studier i Sala (Hermods distans)

Startdatum                       Sista ansökningsdag           Introduktion till studierna sker via webben.

2020-01-06                       2019-11-24                           2020-01-07

2020-02-10                       2020-01-05                            2020-02-04

2020-03-16                       2020-02-02                            2020-03-10

2020-04-20                       2020-03-01                            2020-04-14                            

2020-05-25                       2020-04-05                            2020-05-19

2020-08-17                       2020-05-31                            2020-08-11

2020-09-21                       2020-08-02                            2020-09-15

2020-10-26                       2020-09-06                            2020-10-20

2020-11-30                       2020-10-04                            2020-11-24

Ansökningstider mot gymnasiala studier i Västerås.

Grundläggande, Gymnasial nivå FLEX

Startdatum                      Salas sista ansökningsdag

2020-01-06                      2019-10-31

2020-03-16                      2019-12-30

2020-05-25                      2020-03-09

2020-08-17                      2020-06-01

2020-10-26                      2020-08-10

Yrkesutbildning

Ansökningstider yrkesutbildning Sala (Hermods distans)

Kursstart                           Sista ansökningsdatum       Introduktion till studierna sker via webben.

2020-01-06                       2019-11-24                             2020-01-07

2020-03-16                       2020-02-02                             2020-03-10

2020-05-25                       2020-04-05                             2020-05-19

2020-08-17                       2020-06-07                             2020-08-11

2020-10-26                       2020-09-06                             2020-10-20

Ansökningstider yrkesutbildningar via Västerås.

Kursstart                        Salas sista ansökningsdatum

2020-01-20                      2019-10-31                  El & energi, Barn & fritid, Hantverksprogrammet.

2020-02-24                      2019-10-31                  Anläggning, Bussförare.

2020-03-30                      2020-01-09                 Bygg, Svets, CNC, Tågteknik, VVS & fastighet

2020-08-03                      2020-05-20                 Yrkesförare

2020-08-10                      2020-05-20                  Anläggning, El & energi, Barn & fritid, Hantverksprogrammet, Bussförare, Restaurang & livsmedel

2020-10-12                      2020-07-02                  Bygg, Barn & fritid, Svets, CNC, Tågteknik, VVS & fastighet

                                                                                 

Tänk på att vi har egna sista ansökningsdatum då vi har en handläggningstid på ca 2 veckor mot Västerås. Så gör din ansökan i god tid samt glöm inte att ladda upp dina betyg samt skicka en kopia till vuxnaslarande@sala.se