Informationstjänst

Specialkost

Publicerad 2017-09-12
Uppdaterad 2020-06-26 11:39
Information till vårdnadshavare som har barn med födoämnesallergi eller som behöver specialkost av religiösa eller etiska skäl.

Vi som arbetar inom Måltidsenheten i Sala kommun har ambitionen att med hög kvalitet och största säkerhet varje skoldag tillmötesgå ditt barns individuella behov av specialkost. Därför är det viktigt att:

  • Vårdnadshavare ansvarar för att blanketten fylls i korrekt och tydligt innan den lämnas in till ansvarig pedagog inför varje nytt läsår.
  • Intyg från läkare/sköterska/dietist skall lämnas in vid medicinska skäl, det räcker att lämna intyget en gång om inga förändringar i behovet av specialkost sker.
  • Ansvarig pedagog distribuerar blanketten till köket och lämnar kopia till skolsköterskan.
  • Om någon förändring sker, exempelvis att barnet/eleven inte längre är i behov av specialkost, eller att behovet ändras på något annat sätt, är vårdnadshavare ansvarig för att detta omgående meddelas till köket på skolan eller förskolan.
     

Specialmat av medicinska skäl

För specialkost av medicinska skäl måste alltid ett intyg från behandlande sjuksköterska, läkare eller dietist samt en specialkostsblankett fyllas i och lämnas in till skolexpeditionen/förskolan. Exempel på medicinska skäl till specialkost är allergier, intoleranser och sjukdom eller annan diagnos som medför svårigheter vid måltiderna.