Kontakt (övrigt)

Gruvdammsrundan

Publicerad 2020-01-23
Uppdaterad 2020-08-10 12:04
Vandringsled runt Sala Silvergruvas vattensystem. Gruvdammsrundan innehåller flera rundslingor med varierande längd i skön och omväxlande skogsnatur. Gruvdammsrundan underhålls från och med vecka 20 till och med vecka 40.

Besöksadress: Norra Esplanaden 5, 733 38 Sala

Kontakt: Daniel Watkinson
Kontaktadress: Norra Esplanaden 5, 733 38 Sala
Telefon: 0224-74 78 30
E-post: daniel.watkinson@sala.se

Så tidigt som på 1500-talet började Sala Silvergruvas vattensystem att anläggas, ett omfattande arbete som kom att fortgå under en lång tidsrymd. Runt detta unika vattensystem går idag vandringsleden Gruvdammsrundan som startar vid vattensystemets utlopp i Sala stad (Ekeby dammar) och fortsätter uppströms i riktning mot Järndammsområdet. Gruvdammsrundan erbjuder flera olika natursköna vandringsalternativ. Samtliga sjöar som passeras ingick tidigare i det omfattande vattensystem som under forna tider gav Sala silvergruva dess vattenkraftsförsörjning.

Alternativa sträckor

  • Hela slingan med start/mål i Sala centrum vid stadsparken -26 km.
  • Övre slingan med start/mål vid Järndammen -9,8 km.
  • Långa Skogsstigen med start/mål vid NV Banelund -5,3 km.
  • Korta Skogsstigen med start/mål vid NV Banelund -3,8 km.

Ledmarkering

Vandringsleden är markerad med orangemålade band på träd eller stolpar. Sträckningen från stadsparken i Sala till Banelund är markerad av stolpar med orange bård.

Fiske är tillåtet i de vatten som leden passerar. Fiskekort krävs. Det finns grillplatser (ved garanteras ej) vid alla sjöar och möjlighet till övernattning i vindskydd eller tält. Skogen ger rika tillfällen till svamp- och bärplockning. Tillgång till påfyllning av färskvatten finns vid Järndammsstugan på den västra sidan av Järndammen. 

Längs hela leden finns informationsskyltar om intressanta företeelser i naturen.  

En tryckt karta med information om leden finns även att hämta på Sala stadsbibliotek och på Medborgarkontoret. Nu finns även kartor i en låda vid Järndammsstugan.

Relaterade tjänster