Kontakt (övrigt)

Lilla Dalhems familjedaghem

Publicerad 2019-05-28
Uppdaterad 2021-02-23 09:06
Verksamheten drivs i allra största utsträckning utomhus. Vi utnyttjar den fantastiska naturen i närområdet så som skog, äng och parklek för att uppnå de olika målen vi arbetar för. Inomhusverksamheten sträcker sig i stort till måltider och/eller eftermiddagar under den kalla årstiden. Vi lyfter då även in det arbetet vi påbörjat utomhus. Barnen har tillgång till lekrum som är utformad för både lek och skapande. Vi arbetar utifrån läroplan för förskolan samt Riktlinjer för fristående pedagogisk omsorg.

Besöksadress: Svarvargränd 41, 733 36 Sala

Kontakt: Evelina Norstedt Vanerud
Kontaktadress: Svarvargränd 41, 733 36 Sala
Telefon: 0765592225
E-post: lilladalhemsdagbarnvardare@gmail.com